سخنرانی دکتر صارمی در کنگره ی جهانی چین

هر ساله و به منظور تبادل اطلاعات و مرور و بررسی جدیدترین دستاوردهای علمی در
حوزه ی زنان، زایمان و نازایی کنگره های بزرگی در سراسر جهان برگزار می شود.
در آخرین کنگره سال ۲۰۱۶ میلادی که در کشور چین شروع به کار کرده است جناب آقای دکتر صارمی به عنوان تنها سخنران ایرانی حضور دارند.
این کنگره یکی از معتبرترین و بزرگترین کنگره های زنان و زایمان و نازایی جهان به شمار می آید که در آن صاحب نظران و دانشمندانی از کشورهای مختلف جهان حضور دارند.
در بیشتر کنگره های معتبر جهان دکتر ابوطالب صارمی به عنوان سخنران دعوت می شوند تا تجربیات خود را در این حوزه در اختیار سایر دانشمندان جهان
قرار دهند.

ارسال یک دیدگاه